ถามแพทย์

 • ตรวจไม่พบเด็ก

 •  Siriphan Townsend
  สมาชิก
  ท้อง6วิค ตรวจผ่านหน้าท้องไม่พบเด็กค่ะ เจอแต่ถุงตั้งครรภ์ แต่ตรวจผ่านช่องคลอด กลับพบเด็กและการเต้นของหัวใจค่ะ คืออะไรค่ะคุณหมอ กังวลมากค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Siriphan Townsend,

                     เมื่อตั้งครรภ์ได้ 5 สัปดาห์ การอัลตราซาวด์จะเห็นถุงการตั้งครรภ์ได้ชัดเจน และเริ่มเห็นถุงไข่แดงของตัวอ่อน ซึ่งจะมีขนาดเท่าจุดของปากกา 

                     และอายุครรภ์ที่ 6 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นตัวอ่อนทารก ขนาดประมาณ 1/6 ถึง 1/4 นิ้ว อาจเริ่มเห็นการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนทารกได้

                    ส่วนอายุครรภ์ที่ 7  สัปดาห์ เห็นทารกได้ชัดเจน ขนาดประมาณ 1/4 ถึง 1/3 นิ้ว และเห็นการเต้นของหัวใจของทารกได้ชัดเจน

                     ดังนั้น หากตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์ อัลตราซาวด์จากทางหน้าท้องแล้วเห็นถุงการตั้งครรภ์ ก็ยังไม่ถือว่าผิดปกติอะไร ยังไม่ถือเป็นท้องลม เพราะท้องลม จะถือวินิจฉัยเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 7 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วยังไม่พบตัวอ่อนค่ะ

                     ทั้งนี้ เมื่อตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอดต่อ (ซึ่งจะเห็นได้ชัดกว่าทางหน้าท้อง) แล้วเห็นการเต้นของหัวใจเด็ก ก็แสดงว่าเป็นปกติดีค่ะ  ไม่ใช่ท้องลมค่ะ