ถามแพทย์

 • ตรวจครรภ์ด้วยการตรวจเลือดหลังมีเพศสัมพันธ์ 25 วัน ผลน่าเชื่อถือไหมคะ

 •  boooo
  สมาชิก
  ตรวจเลือดหลังมีเพศสัมพันธ์ 25 วัน ผลน่าเชื่อถือไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ  boooo,

                 ค่าระดับฮอร์โมน HCG โดยเฉลี่ย ในหญิงตั้งครรภ์ เมื่อนับจากการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายคือ

               - ที่ 3 สัปดาห์หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย หรือประมาณ 1 สัปดาห์หลังไข่ตก มีค่า 5 - 50 mIU/ml

                - ที่ 4 สัปดาห์หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย หรือประมาณ 2 สัปดาห์หลังไข่ตก มีค่า 5 - 426 mIU/ml


                - ที่ 5 สัปดาห์หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย หรือประมาณ 3 สัปดาห์หลังไข่ตก มีค่า  18 - 7,340 mIU/ml


                - ที่ 6 สัปดาห์หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย หรือประมาณ 4 สัปดาห์หลังไข่ตกมีค่า 1,080 - 56,500 mIU/ml


               ดังนั้นหากคุณ  boooo มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ไข่ตก หากนับไปอีก 25 วันหรือประมาณ 3 สัปดาห์ ระดับค่าฮอร์โมน HCG  คือประมาณ 18 - 7,340 mIU/ml
 ซึ่งหากตรวจไม่พบก็หมายความว่าไม่ได้ตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้นแน่นอนค่ะ

               โดยระดับฮอร์โมนที่วัดได้น้อยกว่า 5mIU/ml แสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ ส่วนระดับค่าฮอร์โมนที่มากกว่า 25mIU/ml แสดงว่าตั้งครรภ์แน่นอนค่ะ 

                ระดับฮอร์โมนจะสูงสุดที่อายุครรภ์ประมาณ 16 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2  และจะเริ่มคงที่หลัง 22 สัปดาห์