ถามแพทย์

 • การตรวจภูมิคุ้มกัน กับการตรวจเลือดเพื่อหาโรคต่างกันไหม

 •  Premmii
  สมาชิก
  การตรวจภูมิคุ้มกันกับการตรวจเลือดเพื่อหาโรคต่างกันไหมคะ แล้วการเจาะเลือดเพื่อหาปริมาณภูมิคุ้มกันต้องเจาะบริเวณไหนคะ เช่น ถ้าจะตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี จะสามารถทำให้พบโรคอื่นๆได้ด้วยไหม
  Premmii  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Premmii

  การตรวจเลือดในทางการแพทย์นั้น แพทย์ผู้ส่งจะต้องระบุว่าจะดูอะไรในเลือด

  การเจาะเลือดหาปริมาณภูมิคุ้มกันนั้น มักทำในผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะมีภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุใดๆ และจะเป็นผลเลือดที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางในการส่งหรือแปลผล หรือขึ้นกับว่าแพทย์สงสัยโรคใด จะส่งหาอะไร

  หากตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันของไวรัสตับอักเสบบีนั้น ถ้าแพทย์ไม่ได้เลือกว่าจะตรวจหาโรคอื่นๆด้วยนั้น ก็จะไม่ทราบจากผลเลือดนั้นๆค่ะ

  Premmii  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Premmii

  การตรวจเลือดในทางการแพทย์นั้น แพทย์ผู้ส่งจะต้องระบุว่าจะดูอะไรในเลือด

  การเจาะเลือดหาปริมาณภูมิคุ้มกันนั้น มักทำในผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะมีภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุใดๆ และจะเป็นผลเลือดที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางในการส่งหรือแปลผล หรือขึ้นกับว่าแพทย์สงสัยโรคใด จะส่งหาอะไร

  หากตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันของไวรัสตับอักเสบบีนั้น ถ้าแพทย์ไม่ได้เลือกว่าจะตรวจหาโรคอื่นๆด้วยนั้น ก็จะไม่ทราบจากผลเลือดนั้นๆค่ะ