ถามแพทย์

  • ที่วิทยาลัยจะมีการตรวจสุขภาพ โดยตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ จะรู้ไหมว่าเราท้อง

  • ที่วิทยาลัยจะมีการตรวจสุขภาพ โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เขาจะรู้มั้ยค่ะว่าเราท้อง

    สวัสดีค่ะ คุณ นฤวรรณ มงคลคำ,

                        การตรวจสุขภาพในแต่ละสถานที่ จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะ ดังนั้น จึงไม่สามารถตอบได้ว่า จะมีการตรวจหาอะไรบ้าง แนะนำให้อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่ทางวิทยาลัยได้แจ้งไว้ค่ะ 

                        สำหรับการตรวจปัสสาวะนั้น อาจเป็นการตรวจดูปัสสาวะทั่วไป คือดูค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความถ่วงจำเพาะ เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง โปรตีน ตะกอนต่างๆ เป็นต้น หรืออาจมีการตรวจหาสารเสพติด และตรวจหาการตั้งครรภ์ก็ได้ค่ะ