ถามแพทย์

 • ตรวจภายใน

 •  siriphunsa
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ เคยตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อ ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก คุณหมอระบุว่ามาพบการอักเสบ.แต่ไม่ได้กลับไปที่ รพ.เดิมอีกเนื่องจากย้ายที่อยู่และที่ทำงาน ในระหว่างนี้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วมีเลือดออก พร้อมอาการจุกในช่องท้อง ต้องกลับไป รพ.เดิมอีกไหมค่ะ ควรปฏิบัติตัวยังไงค่ะ ขอบคุณคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ siriphunsa,

                     การมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออก อาจเกิดได้จาก

                    1. มีการอักเสบติดเชื้อที่ปากมดลูก หรือช่องคลอด แต่มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย เช่น ตกขาวสีเหลืองหรือเขียว หรือมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็น รวมถึงอาจมีอาการคันหรือแสบช่องคลอด ปวดท้องน้อย เจ็บหรือแสบเวลาปัสสาวะ เป็นต้น

                   2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วยเช่นกัน และมีอาการปวดท้องน้อย เจ็บช่องคลอดหรือท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ บางรายอาจมีไข้

                   3. มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก 

                   4. การมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของช่องคลอดได้ 

                    5 .มะเร็งปากมดลูก นอกจากมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อาจมีตกขาวสีผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น ตกขาวปนเลือด เลือดออกกะปริดกะปรอย และปวดท้องน้อยได้

                   หากเลือดที่ออกยังไม่หยุดไหล หรือยังคงมีเลือดออกทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือมีปวดท้องน้อยต่อเนื่อง แนะนำควรไปสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ ซึ่งหากเคยไปตรวจภายในเพื่อคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเดิม ก็อาจไม่จำเป็นต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเดิมค่ะ สามารถไปเริ่มตรวจที่โรงพยาบาลใหม่ที่สะดวกได้ค่ะ