ถามแพทย์

 • ตรวจ VDRL และ RPR สามารถตรวจพบหลังเสี่ยงได้กี่วัน

 •  kungvol
  สมาชิก
  การตรวจ vdlr และ rpr สามารถตรวจพบหลังเสี่ยงได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และปิดเคสได้วันที่เท่าไหร่ครับถึงพ้นช่วงที่ตรวจไม่พบ

  สวัสดีค่ะ คุณ kungvol,

                      การตรวจเลือดหาค่า VDRL และ RPR เป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ชนิดที่ไม่จำเพาะต่อเชื้อซิฟิลิส ซึ่งจะตรวจเจอได้หลังจากรับเชื้อมาแล้ว และเริ่มปรากฏอาการเริ่มแรก คือการมีแผลที่อวัยวะเพศ ซึ่งระยะหลังจากที่รับเชื้อมาจนกระทั่งแสดงอาการคือประมาณ 10-90 วัน ดังนั้น หากจะเริ่มตรวจพบได้ ในบางรายอาจใช้เวลานานถึง 90 วัน นอกจากนี้การตรวจเลือดเมื่อปรากฏอาการในระยะแรก จะตรวจพบได้เพียง 30% เท่านั้น หลังจากนั้น เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะที่ 2 จึงจะสามารถตรวจพบได้เกือบ 100% 

                      ดังนั้นการวินิจฉัยโรคซิฟิลิสที่เพิ่งติดเชื้อมา จะอาศัยอาการที่ปรากฏคือการมีแผลที่อวัยวะเพศมากกว่าค่ะ หากลักษณะของแผลมีลักษณะของโรคซิฟิลิส ก็จะสามารถให้การวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องเจาะเลือดตรวจ หรือหากต้องการที่จะยืนยันแผลที่เป็นอยู่ว่าใช่โรคซิฟิลิสหรือไม่ ก็จะอาศัยการตรวจหากเชื้อด้วยวิธี Dark-field microscopy หรือ Direct fluorescent antibody test ค่ะ

                    แต่หากติดเชื้อมานานแล้ว และแผลที่อวัยวะเพศได้หายไปแล้ว หรือไม่แน่ใจว่าเคยมีแผลหรือไม่ ก็จะอาศัยการตรวจเลือดดังที่กล่าวไปค่ะ