ถามแพทย์

 • รายงานผลตรวจมะเร็งปากมดลูก ออกมาว่า No,High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion. หมายความว่าอย่างไร

 •  Aung Aung
  สมาชิก

  ขออนุญาติเรียนถามค่ะ ดิฉันไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด และผลออกมาว่า No,High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion. หมายถึงยังไงค่ะ

   

   สวัสดีค่ะ คุณ Aung Aung,

                       โดยปกติแล้ว การรายงานผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะรายงานว่าพบเซลล์ปกติ (negative intraepithelial lesion) หรือพบเซลล์ผิดปกติ (epithelial cell abnormality) ซึ่งหากพบเซลล์ผิดปกติ ก็จะให้รายละเอียดว่าพบเซลล์ผิดปกติชนิดใด เช่น พบเซลล์ผิดปกติชนิด high-grade squamous intraepithelial lesion เป็นต้น

                       นอกจากนี้ หากพบสิ่งผิดปกติอื่นๆ เช่น พบมีการติดเชื้อรา หรือเชื้อปรสิต หรืออื่นๆ ก็จะเขียนรายละเอียดในใบรายงานด้วย

                        ดังนั้น การรายงานว่า "No,High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion" เป็นเพียงแต่การบอกว่าไม่ได้พบเซลล์ผิดปกติชนิด  high-grade squamous intraepithelial lesion แต่ไม่ได้บอกว่าพบเซล์ผิดปกติอื่นๆ หรือพบสิ่งผิดปกติอื่นๆ หรือไม่ ดังนั้นหากเป็นไปได้ รบกวนถ่ายรูป หรือ copy รายงานผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่เต็มรูปแบบให้ดูอีกครั้งค่ะ

  Aung Aung  Aung Aung
  สมาชิก

  เรื่อง ผลการตรวจปากมดลูก

  เรียน คุณ……….

  ตามที่ท่านด้รับการตรวจภายใน  จากห้องตรวจนรีเวชกรรม โรงบาลศรีนครินทร์นั้น ขอแจ้งผลการตรวจ ให้ท่านทราบดังนี้

  ผลการตรวจปากมดลูกพบว่า มีความผิดปกติที่ต้องรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป ผล No,High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion.

  ให้ท่านมารับการตรวจเพิ่มเติมในวันที่ 18/10/61 เวลา 09.00-10.00น.

   

  *ทาง รพ.แจ้งมาเพียงเท่านี้ค่ะ ดิฉันมีความกังวนวา จะมีเซลล์ผิดปกติที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือไม่ค่ะ คุณหมอพอจะบอกได้ไหมค่ะ 

  ตามผลอ่าน   "ผลการตรวจปากมดลูกพบว่า มีความผิดปกติที่ต้องรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป ผล No,High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion."

  สรุปมาว่าพบเซลล์ผิดปกติ 

  แสดงว่าอาจพิมพ์ผลผิดพลาด คือน่าจะไม่มีคำว่า No ตรงผลที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าพบมีเซลล์ผิดปกติ ซึ่งอยู่ในระยะก่อนเป็นมะเร็งค่ะ 

  แนะนำให้ไปพบแพทย์ตามนัด และถามถึงผลตรวจให้ละเอียดอีกครัังค่ะ

  หากพบเซลล์ผิดปกติชนิด High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL)ขั้นตอนต่อไป แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก เพื่อไปตรวจยืนยันก่อน หากพบเซลล์ผิดปกติจริงและเป็นชนิด HSIL หรือ CINIII การรักษาคือการตัดปากมดลูกออกบางส่วน หรืออาจพิจารณาตัดมดลูกออกก็ได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการมีบุตรแล้ว

  Aung Aung  Aung Aung
  สมาชิก
  เป็นไปได้ด้วยหราค่ะ ที่จะเขียนผิด คือทาง รพ.เขาเขียนด้วยรายมือนะค่ะ แต่ดิฉันไม่สามาอัฟโหลดรูปภาพนั้นได้ จึงให้ได้พิมพ์มาให้คุณหมออ่านค่ะ