ถามแพทย์

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบผลผิดปกติดังแนบ เป็นอะไร

 •  Maau Jangon
  สมาชิก
  ผลตรวจแปบสเมียร์ presence endocervical transformation zone / Epithelial cell abnormalities/ Atypical squamose Cell cannot Exclude HSIL ASC-H แปลว่าอะไรคะ
  Maau Jangon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Maau Jangon

  จากผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากกมดลูกดังแนบ อ่านว่ามีเซลล์จากบริเวณปากมดลูก จึงสามารถแปลผลได้

  โดยผลที่ออกมาพบว่ามีเซลล์ผิดปกติที่เรียกว่า HSIL มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในชั้นเยื่อบุมดลูก ซึ่งจัดเป็นรอยโรคก่อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง ซึ่งแพทย์มักแนะนำให้ทำการเก็บชิ้นเนื้อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนต่อไป แนะนำการกลับไปพบแพทย์ที่รักษาโดยตรง เพื่อปรึกษาถึงผลที่ออกมาและการส่งตรวจเพิ่มเติมหรือติดตามอาการอีกครั้ง