ถามแพทย์

 • ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด แต่ระหว่างตรวจได้วางที่ตรวจไว้บนพื้นห้องน้ำที่มีความชื้น จะมีผลต่อการอ่านผลหรือไม่

 •  Sansanee Aom
  สมาชิก
  ตรวจครรค์แล้วขึ้น2ขีด แต่ระหว่างตรวจได้วางที่ตรวจไว้บนพื้นห้องน้ำที่มีความชื้น มีโอกาสที่อุปกรณ์ตรวจจะผิดพลาดไหมค่ะ
  Sansanee Aom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sansanee Aom

  การยืนยันการตั้งครรภ์ทำได้โดยตรวจระดับฮอร์โมนที่สร้างจากรกในเลือดหรือปัสสาวะ โดยตรวจพบได้ที่ประมาณ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ โดยควรอ่านผลภายในเวลาที่ข้างฉลากกำหนดเท่านั้น

  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อความแม่นยำของการตรวจเช่นช่วงเวลาในการตรวจเร็วเกินไป ค่าความไวในการตรวจของชุดทดสอบการตั้งครรภ์เอง หรือความเข้มข้นของปัสสาวะ

  ส่วนการวางอุปกรณ์ไว้ในห้องน้ำที่มีความชื้นคงจะมีผลต่อชุดตรวจได้น้อย หากชุดตรวจไม่ได้เปียกชื้นมากจนเสียหาย น่าจะให้ผลได้เหมือนเดิมค่ะ