ถามแพทย์

 • ตรวจครรภ์

 •  Ondadada
  สมาชิก
  ผ่านมา 4 เดือนกว่าตรวจครรภ์จากปัสสาวะพบมั้ย
  Ondadada  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณOndadada

  การตรวจการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะหรือเลือดนั้น จะอาศัยหลักการตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่สร้างจากรกว่าพบในปริมาณมากกว่าคนปกติ

  โดยการยืนยันการตั้งครรภ์นั้น สามารถทำได้โดยตรวจระดับฮอร์โมนที่สร้างจากรกในเลือดหรือปัสสาวะ โดยตรวจพบได้ที่ประมาณ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิและจะตรวจพบได้ตลอดการตั้งครรภ์ ในปัจจุบันนี้สามารถที่จะซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้นก่อนได้ หากไม่แน่ใจผล อาจไปยืนยันอีกครั้งที่รพ. โดยแพทย์อาจตรวจเลือดให้เพิ่มเติมหรือทำอัลตราซาวน์หน้าท้องให้ร่วมด้วยต่อไป