ถามแพทย์

 • ประจำเดือนเลื่อนมา 5 วันแล้ว ตรวจครรภ์โดยแช่ที่ตรวจไว้ประมาณ 10 นาที ขึ้น 1 ขีด ผลชัวร์ไหม

 •  Inthira Laungkong
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูตรวจครรภ์แต่แช่ที่ตรวจไว้ประมาณ 10 นาที แต่ขึ้นแค่ขีดเดียว เป็นผลที่ชัวร์ไหมคะ ประจำเดือนหนูเลื่อนมา5 วัน แต่มีอาการเหมือนจะเป็นประจำเดือน แต่ก็ไม่ใช่ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Inthira Laungkong,

                        การตรวจหาการตั้งครรภ์โดยใช้ชนิดที่เป็นแถบจุ่ม (strip test) วิธีตรวจคือ ให้เก็บปัสสาวะใส่ในภาชนะ แล้วนำแผ่นทดสอบจุ่มในน้ำปัสสาวะประมาณ 3-5 วินาที (ไม่ใช่แช่ไว้) โดยระวังอย่าให้น้ำปัสสาวะเลยขีดที่กำหนดหรือสูงเกินขีดลูกศรในแผ่นทดสอบ แล้วนำแผ่นทดสอบออกจากน้ำปัสสาวะ และถือหรือวางไว้ในแนวนอน แล้วควรรออ่านผลจนกว่าจะครบ 5 นาที 

                         ดังนั้น หากแช่แผ่นทดสอบไว้ในปัสสาวะนาน 10 นาที ถือว่าใช้วิธีการตรวจไม่ถูกต้อง แนะนำควรตรวจซ้ำใหม่อีกครั้งค่ะ หากยังคงตรวจพบขึ้น 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และการที่ประจำเดือนยังไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในเวลาไม่นานนี้ค่ะ