ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาล่าสุด 23 ก.พ. จะตรวจหาการตั้งครรภ์พรุ่งนี้ได้เลยไหม อยากท้อง

 •  Ratanapon
  สมาชิก
  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

  สวัสดีค่ะ คุณ Ratanapon,

                         หากประจำเดือนครั้งล่าสุดมาในวันที่ 23 ก.พ. และมีระยะห่างรพหว่างรอบเดือนที่ 28 วันดังกล่าว สามารถที่จะตรวจหาการตั้งครรภ์ได้หากในวันที่ 23 มี.ค. ประจำเดือนไม่มาค่ะ แต่บางชุดตรวจที่มีความไวในการตรวจสูง อาจสามารถตรวจพบได้หลังปฏิสนธิเกิน 1 สัปดาห์ไปแล้ว ดังนั้นอาจลองตรวจหาดูในวันนี้ก็ได้ค่ะ มีโอกาสที่จะตรวจเจอได้ค่ะ ขอให้ผลพบว่ามีการตั้งครรภ์สมดังใจหวังนะคะ

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Ratanapon,

                         หากประจำเดือนครั้งล่าสุดมาในวันที่ 23 ก.พ. และมีระยะห่างรพหว่างรอบเดือนที่ 28 วันดังกล่าว สามารถที่จะตรวจหาการตั้งครรภ์ได้หากในวันที่ 23 มี.ค. ประจำเดือนไม่มาค่ะ แต่บางชุดตรวจที่มีความไวในการตรวจสูง อาจสามารถตรวจพบได้หลังปฏิสนธิเกิน 1 สัปดาห์ไปแล้ว ดังนั้นอาจลองตรวจหาดูในวันนี้ก็ได้ค่ะ มีโอกาสที่จะตรวจเจอได้ค่ะ ขอให้ผลพบว่ามีการตั้งครรภ์สมดังใจหวังนะคะ

  Ratanapon
  Mar 21, 2018 at 10:24 PM

  มีประเดือนล่าสุด23-27 กุมภาพันธ์ประจำเดือนมา ทุกๆ28 วัน สามาถตรวจครรภ์ได้ตอนไหนคะ ปกติก่อนเป็นประจำเดือนจะปวดท้องเตือน 2-3 วัน และท้องเสีย แล้วจะมีประจำเดือนเปื้อนๆก่อนทุกครั้ง แต่เดือนนี้ปวดหน่วงท้อง เจ็บหน้าอก ท้องอืด ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีประจำเดือนเปื้อนเลย พรุ่งนี้คบรอบประจะเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มา เราสามารถตรวจได้ไหมคะ ลุ้นๆ คะ อยากท้อง (ถ้าท้องนี้ท้องสองคะ)

   

  สวัสดีค่ะ
  Ratanapon  Ratanapon
  สมาชิก

  เมื่อเช้าลองเทสแล้วคะ ขึ้นขีดเดียวคะ