ถามแพทย์

  • ตกขาวเป็นเลือด(แฟนผม)

  • เรื่องมีอยู่ว่าผมมีอะไรกะแฟนเส็ด(สด) แต่ผมก้ไปมีอะไรกับแฟนต่อยังไม่ถึง2ชม. (สดเหมือนเดิม) แล้วพอทีนี้ ผมกลัวแฟนท้องมาก ผมให้แฟนไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจหลังจากมีอะไรกับแฟนมาแล้ว3สัปดาห์ แต่ที่ตรวจขึ้นแค่ขีดเดียว แล้วพอเดือนนี้ แฟนผมบอกว่าประจำเดือนยังไม่มา ผมก้กลัวแฟนท้อง แต่พอเมื่อ3-4วันก่อนแฟนผมไปซื่อยาสตรีมากิน แล้วแฟนผมก้เริ่มตกขาวเป็นเลือด แต่ไม่มีกลิ่น มีอาการเจ็บท้องน้อย แต่นานๆทีเจ็บ ไม่มีอาการคัดเต้านม ผมอยากรุ้ว่าแฟนผมท้องไหม หรือ แฟนผมเป็นอะไรกันแน่