ถามแพทย์

 • ตกขาวสีน้ำตาล

 •  สมาย' ลี่.ฯ
  สมาชิก
  สวัสดีครับคือแฟนผมมีประจำเดือนหมดไปได้1 อาทิตย์ ก็เป็นตกขาวสีน้ำตาลเป็นเหงือกลื่นๆแบบเป็นเลือด มากะปิกปอยนานเกียบเดือนแร้วค้าฟ ไม่มีกลิ่นไม่เจ็บท้องครับเป็นอันตรายไหมครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ สมาย' ลี่.ฯ,

                       การที่ประจำเดือนหมดไปแล้ว 1 สัปดาห์ ต่อมามีตกขาวสีน้ำตาล (น่าจะเกิดจากมีเลือดปน) มานานเกือบเดือน ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจาก

                      1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออกก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                     6. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                     หากที่มีผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีตกขาวสีน้ำตาลออกมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ