ถามแพทย์

 • มีตกขาวสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น ไม่ปวดท้อง ไม่เจ็บ เป็นอะไร ก่อนหน้านี้ได้กลั้นปัสสาวะ ตรวจแล้วไม่ท้อง

 •  Chitaroon
  สมาชิก
  มีการตกขาวสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น ไม่ปวดท้อง ไม่เจ็บ จะเป็นอะไรมากมั้ยคะ ก่อนหน้านี้มีอั้นปัสสาวะ ตรวจการตั้งครรภ์แล้วไม่ขึ้น2ขีด มีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chitaroon,

                      การมีตกขาวสีน้ำตาล อาจเกิดจาก

                  1. มีการติดเชื้อชนิดต่างๆ ในช่องคลอด แต่ก็จะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น คันหรือแสบช่องคลอด ตกขาวมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น

                  2. เป็นตกขาวที่มีเลือดปนจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

                         - เป็นช่วงวันไข่ตก โดยอาการจะเป็นอยู่เพียงแค่ 1-2 วัน

                          - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม 

                          - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก 

                          - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                          - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ

                          - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                    ส่วนการกลั้นปัสสาวะ ไม่น่าเป็นสาเหตุของการมีตกขาวสีน้ำตาล แต่อาจเป้นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ โดยจะมีอาการเช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะขัด ปัสสาวะขุ่น มีเลือดปน เป็นต้น ดังนั้น หากไม่มีอาการเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีการอักเสบติดเชื้ออะไรค่ะ

                    ทั้งนี้  หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูแล้ว ไม่พบการตั้งครรภ์ และยัไงม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ อาจสังเกตอาการไปก่อน หากยังคงมีตกขาวสีน้ำตาลออกทุกวัน หรือเห็นเป็นเลือดสีแดงออกมา โดยที่ไม่ใช่ประจำเดือน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ