ถามแพทย์

 • ตกขาวเป็นตกขาวสีเหลือง มีกลิ่น คัน จะไปเจือจางปัสสาวะ แล้วทำให้การตรวจครรภ์คลาดเคลื่อนไหม

 •  July23
  สมาชิก
  ตกขาวผิดปกติค่ะ เป็นตกขาวสีเหลือง มีกลิ่น แล้วก็มีอาการคัน ตกขาวที่เป็นไหลออกจากช่องคลอดทุกวัน แบบนี้จะไปเจือจางปัสสาวะไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ July23,

                        การมีตกขาวปนในปัสสาวะ หากไม่ได้มีปริมาณที่มาก จนปัสสาวะข้นหนืดอะไร เพียงแค่ปนมาบางส่วน แล้วส่วนที่เป็นน้ำปัสสาวะยังคงเหลืองใสปกติ ก็จะไม่ได้มีผลต่อการตรวจหาการตั้งครรภ์แต่อย่างใดค่ะ 

                         สำหรับการที่ตกขาวมีสีเหลือง มีกลิ่นเหม็น และคัน อาจเกิดจากการติดเชื้อต่างๆ ในช่องคลอด เช่น การติดเชื้อราในช่องคลอด (แต่มักไม่ได้ทำให้มีกลิ่นเหม็น) การอักเสบของช่องคลอดจากเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อปรสิตในช่องคลอด ติดเชื้อหนองใน เป็นต้น ดังนั้น หากยังคงมีอาการตกขาวผิดปกติต่อเนื่อง แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ