ถามแพทย์

 • มีตกขาวขุ่นๆ มีปริมาณมาก จะเป็นหนองในหรือไม่

 •  Mongkhol
  สมาชิก
  มีอาการตกขาวขุ่นๆ มีปริมาณมากแบบไหลออกมารู้สึกเลยค่ะ จะมีอาการเป็นหนองในหรือไม่ค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Mongkhol,

                         หากตกขาวไม่ได้มีสีเขียวเหลืองคล้ายหนอง ไม่มีเลือดปน ไม่มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ไม่มีแสบหรือคันช่องคลอด ไม่มีปวดท้องน้อย ก็ถือว่าเป็นตกขาวที่ปกติดีค่ะ สำหรับปริมาณตกขาว และความเหนียว ความข้น จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละรอลบเดือนค่ะ อย่างไรก็ตาม หากมีตกขาวปริมาณมาต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์ แม้จะไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ แนะนำควรไปพยสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

                        สำหรับโรคหนองในแท้นั้น ในผู้หญิง ประมาณ 50% จะไม่แสดงอาการ หากมีอาการ ได้แก่ ตกขาวมักจะเป็นหนอง สีเหลืองหรือสีเขียว มีกลิ่นเหม็น และอาจมีอาการปัสสาวะผิดปกติด้วย เช่น ปัสสาวะแสบหรือขัดเมื่อปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่น รวมถึงมีปวดท้องน้อย เป็นต้น