ถามแพทย์

 • ดื่มชาแล้วจะมีอาการท้องเสียทุกครั้ง ควรทำอย่างไร

 •  nnnnnnnnny
  สมาชิก

  เป็นคนชอบดื่มชามาก ไม่ชาเย็นก็ชาเขียว แต่จะท้องเสียทุกครั้ง ถ้าเป็นชาเย็นจะท้องเสีย 1-2 ครั้ง แต่พอเป็นชาเขียวจะท้องเสีย 3-4 ครั้ง แต่ก็ไม่มีอาการข้างเคียงอื่น ๆ อาจเกิดจากสาเหตุอะไรครับ หรือแพ้ชา แล้วควรเลิกดื่มหรือไม่ครับ?

  nnnnnnnnny  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ nnnnnnnnny

  อาการท้องเสียนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจาก การรับประทานอาหารไม่สุกสะอาดทำให้มีภาวะลำไส้อักเสบเฉียบพลัน การไม่มีน้ำย่อยในสารอาหารบางชนิด ส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มนม หรือมีภาวะลำไส้แปรปรวนชนิดถ่ายเหลวเด่น อาจมีอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้มีอาการได้

  โดยปกติแล้ว ชามักจะไม่ได้ทำให้ท้องเสียได้เองโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามอาจจมีสาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเช่นเป็นอาหารที่ไปกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองลำไส้ และเกิดการบีบตัวที่ผิดปกติตามมา

  หากสังเกตว่าสัมพันธ์กันจริงและไม่สบายใจมาก อาจจะลองหยุดการดื่มชาไปดูก่อนแล้วสังเกตอาการดูอีกครั้งค่ะ โดยถ้ายังท้องเสียเยอะ ถ่ายมากจนอ่อนเพลีย หรือมีน้ำหนักลดผิดปกติด้วยนั้น ควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป