ถามแพทย์

 • สงสัยว่าตัวเองท้อง มีอาการน้ำนมไหล เวียนศีรษะ เลือดออกทางช่องคลอด ใช่การตั้งครรภ์ไหม

 • น้ำนมไหล. เวียนหน้า. มีเลือดออกท้องรึไม่
  พริกหวาน น้ำตาลเผ็ด  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ พริกหวาน น้ำตาลเผ็ด

  การตั้งครรภ์ในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์ประมาณ 1-3 เดือนแรกนั้น อาจจะยังไม่มีอาการอะไรชัดเจนหรือจำเพาะเจาะจงค่ะ

  การยืนยันการตั้งครรภ์ที่แน่นอนทำได้โดยการตรวจระดับฮอร์โมนที่สร้างจากรกในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งตรวจได้ทั้งทางปัสสาวะและในเลือด หรืออัลตราซาวน์ดูตัวอ่อน 

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากไม่แน่ใจผล หรือให้ผลบวกขึ้น 2 ขีดเข้มจริงแล้วมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดดังกล่าวมา อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เช่นแท้งหรือท้องนอกมดลูกได้ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม