ถามแพทย์

 • รู้สึกมีคนมองตลอดเวลา บางครั้งเหมือนเห็นผี เวลาน้อยใจแฟน มักได้ยินเสียงกระซิบให้ฆ่าตัวตาย ควรทำอย่างไร

 •  Sangjan Sakol
  สมาชิก
  มีอาการหูแววและเมื่ออยู่ในที่มืดก็มักจะเห็นผีรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาบางคร้งน้อยใจแฟนก็จะได้ยินเสียงคนกระซบบอกให็ฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้ทำตามหรอกคะอยากจะหายจากอากรเหล่านี้แต่ไม่อยากกินยาพอมีวิธีไหม

   สวัสดีค่ะ คุณ Sangjan Sakol

  อาการหูแว่วสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคทางสุขภาพจิต, โรคทางระบบประสาท, ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด, สารเสพติด เป็นต้น

  แนะนำคุณ Sangjan Sakol ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ