ถามแพทย์

  • เคยรักษาซิฟิลิสเมื่อหลายปีก่อน ตรวจ VDRL Titer 1:1, RPR = Non-Reactive ยังมีเชื้ออยู่ไหม

  •  pantep
    สมาชิก

    สวัสดีครับ เคยรักษาซิฟิลิสเมื่อหลายปีก่อน ในระยะแรกโดยการฉีดยา 1 เข็ม  ผ่านมาหลายปีล่าสุดมีโอกาสได้ไปตรวจหาค่า VDRL /RPR  ผลปรากฏว่า     VDRL   = Reactive Titer 1:1    RPR  = Non-Reactive   อยากทราบว่าผลดังกล่าวยังมีเชื้ออยู่ไหมและจะติดผู้อื่นได้ไหม ค่าVDRL ถ้าหายแล้วต้องเป็น Non - Reactive เสมอไปไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ pantep,

                        หากเคยติดเชื้อซิฟิลิส และได้รับการรักษาแล้ว หลังจากนั้น เมื่อได้ตรวจเลือดแล้วพบว่าค่า VDRL หรือ RPR titer ลดลงอย่างน้อย 4 เท่า ภายใน 3-4 เดือน หรือลดลง 8 เท่า ภายใน 6-8 เดือน หรือการที่ตรวจได้ค่า titer 1:1 ก็เท่ากับว่าตอบสนองต่อการรักษา และแม้ผลจะไม่เป็น non-reactive แต่หากค่า titer ไม่เพิ่มไปจากเดิม ก็ถือว่าหายขาดได้ค่ะ และสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ โดยที่ผู้อื่นก็จะไม่ติดไปจากเราค่ะ