ถามแพทย์

  • เคยเป็นซิฟิลิส รักษาหายแล้ว จะบริจาคเลือดได้ไหม

  •  Nattawat
    สมาชิก
    คนที่เคยเป็นซิฟิลิสแล้วรับการรักษาหายเเล้ว. ทั้งชีวิตนี้จะสามารถบริจากเลือดได้มั้ยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Nattawat,

                         การรับบริจาคเลือดในแต่ละสถานพยาบาลนั้น อาจมีข้อกำหนดแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งในบางสถานพยาบาล กำหนดไว้ว่า ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นซิฟิลิส หรือคู่ครอง (สามีหรือภรรยา) เป็นซิฟิลิส จะไม่รับบริจาคเลือด แต่ในบางสถานพยาบาล หรือของสภากาชาดไทย ไม่ได้กำหนดไว้ เพียงแต่ในบางราย แม้จะรักษาหายแล้ว แต่ในการตรวจเลือด อาจพบรอยโรคได้อยู่ ดังนั้น เมื่อจะบริจาคเลือด ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเลือดเบื้องต้น ผลเลือดก็จะแสดงค่าที่ไม่ปกติ คือมีผลพบว่าเคยติดเชื้อซิฟิลิส ดังนั้น ก็จะไม่สามารถบริจาคเลือดได้ค่ะ นอกจากนี้ หากยังมีประวัติเสี่ยง เช่น มีคู่นอนหลายคน หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ก็จะไม่รับบริจาคเลือดเช่นกันค่ะ