ถามแพทย์

 • ตรวจพบเป็นซิฟิลิสเมื่อเดือนก่อน ฉีดยารักษาครบแล้ว ตรวจเลือดพบค่า 1:32 เท่าเดิม เป็นอะไรไหม

 •  Tonpor Kamnonkun
  สมาชิก
  ตรวจพบว่าเป็นเมื่อเดือนที่แล้ว แล้วได้รักษาโดยการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ3เข็ม พอวันนี้ไปตรวจเลือดแล้วค่าผลเป็น 1:32 เท่าเดิมเป็นอะไรหรือป่าวครับ หมอบอกว่าไม่น่าเป็นอะไร รู้สึกไม่สบายใจจังเลยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tonpor Kamnonkun,

                       การรักษาซิฟิลิสในระยะสงบ เมื่อฉีดยาสัปดาห์ละครั้งครบ 3 สัปดาห์แล้ว แพทย์อาจนัดตรวจเลือดที่ 6 เดือนและ 12 เดือน โดยติดตามดูค่า VDRL หรือ RPR titer ซึ่งไม่มีค่าที่ระบุไว้ชัดเจนว่าค่าที่ระดับเท่าไหร่ที่แปลว่าหายจากโรค เพียงแต่หากค่าไม่เพิ่มขึ้นหรือค่ามีแนวโน้มลดลง (อย่างน้อยสี่เท่า) แปลความได้ว่าตอบสนองต่อการรักษาและมีโอกาสน้อยกว่า 10% ที่จะเข้าสู่ซิฟิลิสระยะสุดท้ายหรือระยะที่ 3

                         ดังนั้น หากเพิ่งรักษาไปได้เพียง 1 เดือน แนะนำควรรอตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งที่ประมาณ 6 เดือนหลังจบการรักษาค่ะ จึงจะทราบได้ว่าตอบสนองต่อการรักษาหรือไม่ หากไม่ตอบสนองต่อยาที่รักษา ซึ่งแนวทางการรักษาในขั้นตอนต่อไปยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน โดยทั่วไปจะให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ร่วมด้วย อาจต้องมีการเจาะน้ำไขสันหลัง (CSF) ไปตรวจ เพื่อประเมินดูว่าเชื้อซิฟิลิสเข้าไปยังสมองและระบบประสาทหรือยัง หากยังไม่เข้าสู่สมอง แพทย์อาจพิจารณาให้ยาฉีดเพนิซิลินซ้ำอีกครั้งค่ะ