ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดซิฟิลิส 1:2 อันตรายมากไหม จะมีการติดเชื้อเอสไอวีไหม

 •  young
  สมาชิก
  คือเมื่อวานผมไปตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมา ละตรงในใบตรวจสุขภาพตรงที่เขียนว่า กามโรค หมอเขียนว่า ซิฟิลิส 1:2 ควรพบแพทย์เพิ่มตรวจเพิ่มเติม มันหมายความว่ายังไงอ่าครับ มันอันตรายมากไหม มันใช่hiv ไหมครับ แล้วมันจะไปเป็นไปได้ไหมว่า ผลที่ตรวจออกมาเป็นผลลวง ตรวจเป็นแบบ VDRL รบกวนให้คำแนะนำทีครับ ผมเครียด อยากได้งาน

   สวัสดีคะคุณyoung

  การตรวจซิฟิลิส ไม่ใช่การตรวจหาเชื้อ เอสไอวีค่ะ ถ้าคุณมีประวัติเสี่ยงก็ควรก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ค่ะ ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจจะมีการตรวจยืนยันอย่างอื่นค่ะ ที่ได้ผลแม่นยำกว่าค่ะ 

  ส่วนเรื่องของการติดเชื้อเอสไอวี ต้องตรวจอีกอย่างค่ะ 

  • Syphilis เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีเชื้อ bacterium Treponema pallidum เป็นตัวก่อโรคค่ะ

  • อาการจะแบ่งออกมาเป็นสี่ระยะค่ะ

   1. primary Syphilis

   2. secondary Syphilis

   3. latent Syphilis

   4. tertiary Syphilis

  • เริ่มแรกจะมาด้วยเรื่องแผลที่อวัยวะเพศ ซึ่งจะไม่มีอาการปวด คนไข้อาจจะไม่รู้ว่ามีการติดเชื้อ แผลที่เกิดขึ้นมักจะเกิดหลังการติดเชื้อหนึ่งอาทิตย์ค่ะมีผื่นตามตัว

  • ต่อมาจะเข้าสู่ระยะที่สองถ้าไม่ได้รับการรักษาคือ จะมีการของต่อมน้ำเหลืองโต ร่วมกับไข้ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาการอาจจะเป็นแค่สองสามสัปดาห์

  • ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่ระยะที่ไม่มีอาการและถ้ายังไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่สี่ซึ่งจะเชื้อจะมีผลต่อระบบประสาทและสมอง ตา หัวใจและหลอดเลือด และตับได้ค่ะ ปัญหาอาจจะเกิดตามหลังมาได้เป็นปีถ้าไม่ได้รับการรักษาค่ะ

  • การตรวจสามารถพบได้ในเลือด หรือ น้ำไขสันหลังค่ะ

  • การรักษา

  • penicillin  เป็นยาหลักที่ใช้ค่ะ ซึ่งจะต้องได้รับการฉีด อาจจะ หนึ่งครัั้ง หรือ ฉีดต่อกันสามครั้ง ครั้งละหนึ่งเข็มเป็นเวลาสามสัปดาห์

  • ถ้าไม่สามารถใช้ยาได้ อาจจะพิจารณายา doxycline 100 mg รับประทานหนึ่งเม็ดสองเวลาติดต่อกัน สองสัปดาห์

   สวัสดีคะคุณyoung

  การตรวจซิฟิลิส ไม่ใช่การตรวจหาเชื้อ เอสไอวีค่ะ ถ้าคุณมีประวัติเสี่ยงก็ควรก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ค่ะ ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจจะมีการตรวจยืนยันอย่างอื่นค่ะ ที่ได้ผลแม่นยำกว่าค่ะ 

  ส่วนเรื่องของการติดเชื้อเอสไอวี ต้องตรวจอีกอย่างค่ะ 

  • Syphilis เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีเชื้อ bacterium Treponema pallidum เป็นตัวก่อโรคค่ะ

  • อาการจะแบ่งออกมาเป็นสี่ระยะค่ะ

   1. primary Syphilis

   2. secondary Syphilis

   3. latent Syphilis

   4. tertiary Syphilis

  • เริ่มแรกจะมาด้วยเรื่องแผลที่อวัยวะเพศ ซึ่งจะไม่มีอาการปวด คนไข้อาจจะไม่รู้ว่ามีการติดเชื้อ แผลที่เกิดขึ้นมักจะเกิดหลังการติดเชื้อหนึ่งอาทิตย์ค่ะมีผื่นตามตัว

  • ต่อมาจะเข้าสู่ระยะที่สองถ้าไม่ได้รับการรักษาคือ จะมีการของต่อมน้ำเหลืองโต ร่วมกับไข้ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาการอาจจะเป็นแค่สองสามสัปดาห์

  • ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่ระยะที่ไม่มีอาการและถ้ายังไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่สี่ซึ่งจะเชื้อจะมีผลต่อระบบประสาทและสมอง ตา หัวใจและหลอดเลือด และตับได้ค่ะ ปัญหาอาจจะเกิดตามหลังมาได้เป็นปีถ้าไม่ได้รับการรักษาค่ะ

  • การตรวจสามารถพบได้ในเลือด หรือ น้ำไขสันหลังค่ะ

  • การรักษา

  • penicillin  เป็นยาหลักที่ใช้ค่ะ ซึ่งจะต้องได้รับการฉีด อาจจะ หนึ่งครัั้ง หรือ ฉีดต่อกันสามครั้ง ครั้งละหนึ่งเข็มเป็นเวลาสามสัปดาห์

  • ถ้าไม่สามารถใช้ยาได้ อาจจะพิจารณายา doxycline 100 mg รับประทานหนึ่งเม็ดสองเวลาติดต่อกัน สองสัปดาห์

  •