ถามแพทย์

  • ซิฟิลิสในระบบประสาท Neurosyphilis

  •  worry
    สมาชิก

    อยากทราบว่ามีโอกาสไหมที่ตรวจ Treponemal Test แล้วผลเป็นลบ แต่เป็นซิฟิลิสในระบบประสาทเพราะมีเชื้อในระบบประสาทแต่ไม่มีเชื้อในกระแสเลือดเพราะเชื้ออยู่แต่ในระบบประสาท หรือในกรณีมีเชื้อในระบบประสาทต้องมีเชื้อในกระแสเลือดด้วยอยู่แล้ว ตรวจด้วยวิธี CMIA/ECLIA ขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ครับ