ถามแพทย์

 • แปลผลการตรวจเม็ดเลือดแดงให้หน่อย ผิดปกติไหม

 •  Sârân Chinrâm
  สมาชิก
  RCB 6.45 10^6/UL (3.5-5.5) Lymphocyte 30% (20-40) RCB Morphology Anisocytosis1+ microcyte 1+ คือผลเเบบนี้ผิดปกติใช่ไหมครับ เป็นโรคอะไรหรอครับ พอดีดูในเน็ตเห็นบอกว่า อาจจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงคับคลั่ง อาจจะเป็นโรคโลหิตจาง อาจจะเป็นมะเร็งเนื้อไต มีเเต่น่ากลัวทั้งนั้นครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sârân Chinrâm,

                      จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ชาย ค่าปกติคือ 4.7 - 6.1 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากวัดได้ค่า 6.45 ล้านเซลล์ ถือว่ามากกว่าปกติเล็กน้อย แต่ไม่ได้มากจนผิดปกติและเกิดอันตราย ซึ่งควรดูประกอบกับค่า Hemoglobin/Hb และค่า Hematocrit (Hct) ด้วย หากค่า Hemoglobin มากกว่า 18.5 g/dL หรือค่า Hematocrit มากกว่า 52% จึงจะถือว่ามีภาวะเลือดข้น ที่ต้องหาสาเหตุและรักษาค่ะ

                       ส่วนเม็ดเลือดแดงที่พบลักษณะเป็น Anisocytosis คือมีขนาดเม็ดเลือดแดงที่ไม่เท่ากัน โดยหากอ่านค่า 1+ แสดงว่ามีขนาดที่แตกต่างกันไม่มากนัก ส่วนลักษณะ Microcyte 1+ แสดงว่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งลักษณะทั้ง 2 อย่าง อาจพบได้ในผู้ที่การขาดธาตุเหล็ก หรือมีพาหะของโรคธาลัสซีเมีย 

                       ดังนั้น แนะนำควรดูค่า Hemoglobin และค่า Hematocrit รวมถึงค่า MCV, MCH, MCHC ประกอบด้วยค่ะ หากมีค่าเหล่านี้ผิดปกติ จึงควรตรวจเลือดเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผลเม็ดเลือดผิดปกติ แต่ไม่ได้เป็นการบอกว่าจะมีมะเร็งที่ไตแต่อย่างใดค่ะ การจะทราบว่ามีมะเร็งที่ไตหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่คือการตรวจดูจากอัลตราซาวด์หรือเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะ