ถามแพทย์

 • ให้แปลผล CT scan

 •  Paroon Ketbantherng
  สมาชิก
  -Degenerative change of visualized spines is noted. There is a 1.2X1.7cm sclerotic lesion at L3 vertebral body. :A 1.2x1.7 cm sclerotic lesion at L3 vertebral body, proably benign lesion. However, bony metastasis cannot be totally excluded, correlate with bone scan and clinical context is suggested.

  สวัสดีค่ะ คุณ Paroon Ketbantherng,

                        จากผลเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่า

                       - กระดูกสันหลังมีการเสื่อมลง (ซึ่งมักเกิดจากการมีอายุมาก)

                       - ที่กระดูกสันหลังส่วนของหลังชิ้นที่ 3 พบมี sclerotic lesion คือมีบริเวณที่กระดูกหนาทึบกว่าปกติ ขนาด 1.7 x 1.2 เซนติเมตร 

                        (ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกหนาทึบกว่าปกติ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อที่กระดูก เนื้องอกของกระดูก มะเร็งที่กระดูก หรือมะเร็งจากอวัยวะอื่นกระจายไปที่กระดูก เป็นต้น)

                         ดังนั้น หากเป็นโรคมะเร็งอยู่เดิม หรือสงสัยว่ามีมะเร็งเกิดขึ้น ก็ควรตรวจเพิ่มเติม เช่น การทำ bone scan รวมถึงตรวจอื่นเพิ่มเติมตามอาการที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ค่ะ