ถามแพทย์

 • สอบถามผลตรวจเอ็กซเรย์

 •  Witsanu James
  สมาชิก

  findings:

  visualized head and neck:

  mucoperiosteal thickening with two retentioin cystd at left maxillary sinus is noted.

  no abnormal uptake, other mass, or significant lymph node is detected.

  chest:

  no abnormal uotake, mass or dignicifant lymph node.

  no pulmonrary nodule ,pulmonary infiltration, pleural effusion , or pericardial effusion is demonstrated

  abdomen:

  increase uptake with suvmax of 4.7 and 3.5 at hepativ segment 2 and 5, respectively is suggestive od residual active liver metastases when correlated with hypodense nodules with calcification on the previous cect scan.

  increase uptake with suvmax of 8.5 at bowel wall thickening at right lateral aspect with extraserosal nodule at anterior aspect of rectal anastomosis is compatible with known local tumor recurrence.

  no uptake with non-significant size change at a few small peritoneal nodules is noted.

  no uptake with non-significant size change of soft issue lesion in presacral region is observed.

  no abnormal uptake with small bowel loop anastomisis in rlq abdomen is seen.

  no uptake 0.8 cm calcific lymph node at left paraaotic region is observed.

  neither abnormal uptake nor enlargement of abdominopelvic lymph node is noted.

  neither abnormal uptake nor mass at the spleen, pancreas,adrenal glands,right kidney, and urinary bladder is detected.

  a renal cortical cyst at upper pole of the left kidney is not well seen in non-contrast enhancement.

  visualized musculoskeleton:

  there id neither abnormal bony uptake nor bony destruction.

  impression: known case of colon cancer s/p and chemotherapy with:

  1. local recurrence with bowel wall thickening and an extraserosal nodule at rectual anastomosis site.

  2.suggestive of residual active liver metastases at hepanic segment 2 and 5

  3.no evidence of residual active disease at few small peritoneal nodul;es, presacral soft issue lesion, and a calcific left paraaortic lymph node.

  ช่วยอ่านผลให้ด้วยครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Witsanu James

  การอ่านผลโดยละเอียดเพื่อประกอบคำวินิจฉัยโรค แนะนำให้สอบถามแพทย์ผู้ดูแลอีกทีนะคะ

  จากผลอ่านข้างต้น พบความผิดปกติที่บริเวณลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย, พบความผิดปกติที่บริเวณตับ, และไม่พบความผิดปกติที่บริเวณศีรษะ คอ และในปอดค่ะ