ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดพบคค่า FT3 >30.00 pg/ml ค่า TSH <0.004 uIU/ml ผิดปกติไหม

 •  Kanyanee
  สมาชิก

  ค่า FT3 >30.00 pg/ml (ค่าปกติ2.2-4.2)

  ค่า TSH <0.004 uIU/ml (ค่าปกติ0.3-3.6)

  ไม่ปกติใช่ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kanyanee,

                    ค่า Free T3 คือค่าฮอร์โมน triiodothyronine ที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ ซึ่งค่าปกติคือประมาณ 1.4-4.4 pg/dL  ดังนั้น หากวัดได้ค่า >30 pg/dl  ถือว่าสูงกว่าปกติ 

                    ค่า TSH (thyroid stimulating hormone เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมน T3 (triiodothyronine) และ T4 (thyroxine) ระดับค่าปกติคือ 0.3-4.5 mIU/L ดังนั้น หากวัดได้ <0.004 ถือว่าต่ำกว่าปกติ

                   ดังนั้น ถือว่าค่าที่ตรวจได้ แปลผลว่ามีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติ หรือมีไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ซึ่งก็จะทำให้มีอาการผิดปกติต่างๆ ได้ เช่น ใจสั่น เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด มีเหงื่อออกมาก การนอนsลับผิดปกติ ถ่ายอุจจาระบ่อย ประจำเดือนผิดปกติ เป็นต้น แนะนำว่าควรไปพบแพทยเพื่อรักษาค่ะ