ถามแพทย์

 • ในช่วงการระบาดของโควิด 19 สามารถจะผ่าตัดตาเหล่ได้ไหม

 •  Krittarit Butduang
  สมาชิก
  คืออยากทราบว่าช่วงโคสิทสามารถผ่าตัดตาเหล่ทำให้ตาตรงได้ไหม.
  Krittarit Butduang  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Krittarit Butduang

  ตาเหล่ เป็นปัญหาทางสายตาที่เกิดจากดวงตาทั้ง 2 ข้างไม่มองไปในทิศทางเดียว ข้างใดข้างหนึ่งอาจมองตรง ส่วนอีกข้างอาจจะเฉไปด้านใน ด้านข้าง บน หรือล่าง หรือออกทางด้านนอก โดยพบได้บ่อยในเด็กเล็ก แต่สามารถเกิดได้กับทุกวัย

  การรักษามีตั้งแต่การใส่แว่นกรณีมีสายตาสั้นหรือยาวมากๆร่วมด้วย ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสายตาอย่างละเอียดว่าน่าจะตาเขมาจากสาเหตุใด และรักษาตามสาเหตุนั้นๆ ถ้าต้องมีการผ่าตัดสามารถทำได้ ในตอนนี้น่าจะมีคิวผ่าตัดตามปกติแล้ว แนะนำติดต่อรพ.ที่มีสิทธิ์การรักษาอีกครั้ง