ถามแพทย์

  • ช่วงนี้ปวดน่องบ่อยมากๆค่ะ

  •  Daisy 🌈
    สมาชิก
    ช่วงนี้มีอาการปวดบริเวณน่องบ่อยมากๆค่ะ บางทีก็มีอาการเส้นเอ็นที่นิ้วเท้าเหยียดตึงก่อนจะมีอาการปวด โดยส่วนมากมักปวดตอนนอน บางทีก็ปวดจนนอนไม่หลับ มีช่วงนี้ที่เริ่มปวดหลังจากตอนตื่นนอน ไม่รู้มาจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรคะ