ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 13-17 ก.ค. ตรวจครรภ์วันที่ 11-12 ของเดือนนี้ ขึ้นขีดหนึ่งจาง ขีดหนึ่งเข้ม จะท้องไหม

 •  Angsumarin Suwinya
  สมาชิก
  เดือนที่แล้วประจำเดือนมาวันที่13-17ค่ะ.ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจวันที่11-12ของเดือนนี้ขีดหนึ่งจางขีดกนึ่งเข้ม จะท้องไหมคะ?

   สวัสดีค่ะ คุณ Angsumarin Suwinya,

                          หากประจำเดือนครั้งล่าสุดมาวันที่ 13-17 ก.ค. การตรวจหาการตั้งครรภ์ในวันที่ 11-12 ส.ค. อาจเร็วไปที่จะตรวจพบได้ คือมีโอกาสเป็นผลลบปลอมได้ ดังนั้น แนะนำควรรอให้เลยวันที่ 13 ส.ค.ไป อีก 2-3 วันแล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง หากยังคงตรวจพบขึ้น 1 ขีด ก็ไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Angsumarin Suwinya,

                       หากได้อ่านผลตรวจภายในไม่เกิน 5 นาทีหลังจากทดสอบ และขึ้นขีดที่ 2 จางๆ แสดงว่าอาจมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ แต่หากหลังทดสอบ ได้ตั้งชุดทดสอบทิ้งไว้นานเกิน 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล ขีดที่ 2 ที่ขึ้นจางๆ อาจเป็นผลบวกปลอมได้ คือไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่เป็นขีดที่เกิดจากรอยระเหยของปัสสาวะได้ค่ะ

                       แนะนำว่าหลังจากนี้ 2-3 วัน ควรลองตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยแนะนำให้ใช้ปัสสาวะแรกในตอนเช้าหลังตื่นนอน ซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น และควรอ่านผลภายใน 5 นาที หากยังคงตรวจได้พบ 2 ขีด แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ