ถามแพทย์

  • เป็นมะเร็งเต้านม ขนาด 0.7 มม ลามไปต่อมน้ำเหลือง ยาที่ใช้รักษา?

  •  Araya
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอสอบถามเกี่ยวกับชนิดและระยะของมะเร็งเต้านมค่ะ - เป็นมะเร็งเต้านมแบบไม่มียากินมันคือมะเร็งชนิดไหนคะ - มะเร็งชนิดที่มียากินกับไม่มียากิน ชนิดไหนร้ายแรงกว่ากัน คะ - ขนาดของก้อนเนื้อมะเร็ง 0.7 มิล เป็นก้อนที่มีลักษณะไม่มี ขอบเขต ลามเข้าต่อมน้ำเหลืองไป 3 ต่อม คือมะเร็งเต้านม ระยะที่เท่าไหร่ค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Araya @มะเร็งเต้านมจะทราบว่า เป็นระยะไหน จะต้องประเมินว่า ขนาดก้อนของมะเร็งเต้านมขนาดเท่าใด, ต่อมน้ำเหลืองที่มีเซลล์มะเร็งอยู่มีกี่ต่อม รวมถึงขนาดเซลล์มะเร็งที่พบในต่อมน้ำเหลืองนั้น และสุดท้ายจะพิจารณาจากการลุกลามหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายค่ะ @ส่วนการใช้ยากินจากที่สอบถาม ถ้าเป็นยากินที่เรียกว่า selective Estrogen receptor modulator (SERMs) ในคนไข้ที่มีเซลล์มะเร็งที่ตรวจแล้ว สามารถตอบสนองต่อยานี้ จะสามารถใช้ตัวยานี้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และลดการเกิดการกลับเป็นซ้ำ ส่วนคนไข้ที่ตรวจเซลล์มะเร็งแล้วพบว่า ไม่สามารถตอบสนองต่อยานี้ แพทย์จะพิจารณาการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอื่นๆ แทน **แนะนำคุณ Araya สอบถามรายละเอียดในการรักษากับแพทย์ผู้ดูแล จะได้ทราบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับตัวโรคที่เป็นอยู่มากกว่าค่ะ