ถามแพทย์

 • ฉีดเข้า ใต้ผิวหนัง

 •  Chonticha Kaewjaras
  สมาชิก
  ถ้าโดนฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ไม่ใช่ชั้นกล้ามเนื้อเป็นไรไหมคะ
  Chonticha Kaewjaras  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Chonticha Kaewjaras

  การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังเป็นการให้ยาโดยการฉีดยาเข้าไปในชั้นไขมันซึ่งอยู่ใต้ผิวหนัง ใช้กับยาที่สามารถซึมผ่านไขมันเข้าสู่ร่างกายได้

  ในที่นี้น่าจะหมายความว่า โดนฉีดยาที่ควรจะฉีดที่ชั้นกล้ามเนื้อเข้าที่ชั้นใต้ผิวหนังแทน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยาก็น่าจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อยู่ เพียงแต่ความเร็วในการดูดซึมก็อาจจะต่างกันเล็กน้อย โดยปกติแล้วการฉีดยาเข้าใต้ชั้นกล้ามเนื้อจะถูกดูดซึมได้เร็วกว่าเพราะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากกว่า แนะนำการปรึกษาแพทย์และพยาบาลที่สถานพยาบาลที่ไปฉีดยาอีกครั้ง หากสงสัยว่ามีการฉีดยาเข้าผิดทาง เพราะจะต้องดูชนิดของยาหรือวัคซีนด้วยว่า หากฉีดเป็นวิธีอื่นแทน จะสามารถดูดซึมได้เหมือนกันหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ยกเว้นกรณีเป็นวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ถ้าฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง อาจจะต้องใช้วัคซีนเดิมตลอด ทำให้มีปัญหาในการไปฉีดต่อที่อื่นได้ เป็นต้น