ถามแพทย์

 • หลังการยุติการตั้งครรภ์มา สามารถไปฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้ไหม

 •  ranchanitcha17
  สมาชิก

  ยุติการตั้งครรภ์เสร็จตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม สามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่3ได้ไหมค่ะ ตอนนี้เลือดออกกระปริบกระปรอยค่ะ ทานยายุติการตั้งครรภ์ไปตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ตอนนี้ไปตรวจการตั้งครรภ์แล้วผลเป็นลบค่ะ

  ranchanitcha17  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณranchanitcha17

  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั้น (HPV Vaccine) เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ผลิตจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว วัคซีนมะเร็งปากมดลูกสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี  ฉีดรวมทั้งหมด 3เข็ม หากอายุ 14 ปีขึ้นไป

  โดยหลังการยุติการตั้งครรภ์ มีเลือดออกกระปริดกระปรอยนั้น ไม่น่าเป็นข้อห้ามในการไปรับวัคซีนชนิดนี้แต่อย่างใด แต่แนะนำการแจ้งแพทย์หรือพยาบาลในวันที่ไปฉีดวัคซีนอีกครั้งเพื่อประเมินสัญญาณชีพว่าปกติดี ไม่มีภาวะช็อกหรือเสียเลือดมากจนเป็นอันตรายต่อร่างกาย