ถามแพทย์

 • หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มแรกไปแล้วนานเท่าไหร่ จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้

 •  Renie
  สมาชิก
  ทราบว่าหลังจากฉีดเข็มแรกสามารถมีได้เลยไม่ต้องฉีดครบ 3 เข็ม แต่ว่าหลังจากเข็มแรกนานเท่าไหร่ถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้หรอคะ (กรณียังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน)

  สวัสดีค่ะ คุณ Renie,

                        โดยทั่วไป เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว ระดับภูมิคุ้มกัน จะสร้างขึ้นถึงระดับป้องกันโรคได้ที่ประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั้น ควรต้องฉีด 2-3 เข็ม (ขึ้นกับช่วงอายุ) ดังนั้น แนะนำควรฉีดวัคซีนให้ครบคอร์สก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

                        นอกจากนี้ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV (ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก) ได้ 100% ดังนั้น จึงไม่ควรมีคู่นอนหลายคน หรือก็ควรใช้ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันด้วยค่ะ