ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 5 เข็ม

 •  Bimon
  สมาชิก
  พยาบาลฉีดวัคซีนให้ 4 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ แล้วเหลือฉีดอีก 1 เข็มฉีดเข้าผิวหนัง ถ้าเราฉีด 4 เข็มเข้ากล้ามเนื้อแล้วอีก 1 เข็มเข้าผิวหนังจะเป็นไรไหมครับเพราะเหมือนเคยอ่านว่าต้องฉีดให้เหมือนกันถ้าในกรณีนี้เป็นไรไหมครับ
  Bimon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Bimon

  การรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า กรณีถูกกัดมาแล้ว และไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ควรจะฉีดให้ครบทั้งหมด 5 เข็ม ตรงวันตามที่แพทย์นัด เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัันต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 ปี

  การฉีดวัคซีนนั้น แนะนำการฉีดด้วยวิธีเดียวกันและยาตัวเดียวกันทุกครั้งจะดีที่สุด แต่ถ้าต้องเปลี่ยนวิธี กรณีเคยฉีดวัคซีนแบบเข้าใต้ผิวหนัง สามารถเปลี่ยนไปฉีดเข้ากล้ามได้ แต่จะไม่นิยมที่จะฉีดเข้ากล้ามแล้วเปลี่ยนมาฉีดเข้าใต้ผิวหนังค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันทั้งการฉีดเข้ากล้ามและเข้าใต้ชั้นผิวหนังนั้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน และหากได้รับวัคซีน 3 เข็มแรกครบและตรงเวลา  ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้ว ไม่น่าจะมีอันตรายหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากขึ้นแต่อย่างใด