ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไป 3 เข็มแล้ว ต้องไปฉีดเข็มที่ 4-5 ไหมครับ ถ้าไปฉีดไม่ตรงวันได้หรือเปล่า

 •  Bankpad Anymore
  สมาชิก
  เป็นวัคซีนที่เขียนในใบนัดว่า speeda ฉีดไปแล้ว 3 เข็ม เข็ม 4-5 ต้องฉีดไหมครับ หรือ ถ้า ไม่ว่างไปฉีดวันอื่นไม่ตรงวันได้หรือเปล่าครับ
  Bankpad Anymore  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Bankpad Anymore

  การรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า กรณีไม่เคยได้มาก่อนเลยนั้น จะให้ฉีดให้ครบคอร์ส 5 เข็มภายใน 1 เดือน

  โดยหากมีความจำเป็น ไม่สามารถกลับไปฉีดได้ครบนั้น แนะนำให้ฉีด 3 เข็มแรกให้ครบและตรงวันตามแพทย์นัด ส่วนเข็มที่ 4 และ เข็มที่ 5 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่นานเป็นหลักปีนั้น อาจจะฉีดคลาดเคลื่อนไปได้บ้าง แต่ไม่ควรเกิน 3 วันค่ะ