ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่3

  •  Kamontri Atapan
    สมาชิก
    พอดีต้องเดินทางต่างประเทศ อาจจะไม่สามารถฉีดได้ตรงวันที่7 สามารถฉีดก่อนหรือหลัง1วันได้ไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Kamontri Atapan,

                         หากฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไป 2 เข็มตรงตามกำหนดนัดแล้ว คือไปฉีดในวันที่ 0 และ 3 หลังจากนี้ เข็มที่ 3 ก็ต้องฉีดในวันที่ 7 หลังจากวันที่ฉีดเข็มแรกไป แต่หากไม่สะดวก จะไปฉีดในวันถัดไป คือเลื่อนไป 1 วัน ก็สามารถทำได้ แต่ไม่ควรฉีดก่อนกำหนดนัด และไม่ควรเลยกำหนดนัดไปมากกว่า 2 วัน เพราะจะมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ทำให้ประสิทธิภาพลดน้อยลงได้ค่ะ แล้วหลังจากนั้น การฉีดในเข็มที่ 4 และ 5 ก็ให้เลื่อนไป 1 วันจากวันนัดฉีดด้วยค่ะ