ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วประจำเดือนมาหลายวัน

 •  tuyuro
  สมาชิก

  สวัสดีคุณหมอ พอดีฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มแรกวันที่ 8 พ.ย. 63 แล้ววันนั้นประจำเดือนมาพอดี ซึ่งปกติจะมีประจำเดือนประมาณ 7 วัน แต่ตั้งแต่ที่ฉีดวัคซีนไป ประมาณเดือนมาประมาณ 10 วันแล้วค่ะ แบบนี้ผิดปกติไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ tuyuro,

                      วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่อาจพบได้ แต่พบได้น้อยมา คืออาจทำให้เกิดเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ ดังนั้น การที่ประจำเดือนมานาน 10 วัน ก็อาจเป็นสาเหตุจากวัคซีนได้ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ ดังนั้น หากเลือดประจำเดือนยังคงไม่หยุดไหล คือออกนานเกิน 2 สัปดาห์ แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ เช่น

                      -  มีการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออก อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                        - มีความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก 

                        - มีมดลูกอักเสบติดเชื้อ แต่จะมีตกขาวที่ผิดปกติและอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย 

                        -  มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                        - การใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ  ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ