ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนบาดทะยัก

 •  Natthidajane
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูโดนสังกะสีบาด หนูต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักไหมค่ะ หนูเคยฉีดไปครั้งเดียวเมื่อ 25 มีนาคม 2558 ฉีดวัคซีนป้องกับโรคคอตีบและบาดทะยัก ตอนนี้หนูกังวลมาก ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Natthidajane,

                  หากในสมัยเด็กคุณ Natthidajane ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (ในเด็กเล็กจะเป็นวัคซันรวมป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น จะแบ่งออกดังนี้ 

                  1. หากแผลที่เกิดจากการโดนสังกะสีบาด เป็นแผลสะอาด คือสังกะสีไม่สกปรก ไม่มีเศษดิน เศษโคลนปนเปื้อนแผล แผลไม่ลึกมาก หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือคอตีบ-บาดทะยัก เข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะ 

                  2. หากแผลที่เกิดจากการโดนสังกะสีบาด เป็นแผลสกปรก คือมีเศษดิน เศษโคลนปนเปื้อนแผล บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะ 

                  ดังนั้นหากคุณ Natthidajane ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดในสมัยเด็กมาแล้ว และได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักไปเข็มสุดท้ายไปเมื่อ มีนาคม 2558 จึงไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนอีกค่ะ

                 อย่างไรก็ตาม แผลมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้ ควรดูแลทำความสะอาดแผลด้วยค่ะ โดยหากแผลมีขนาดเล็กและสะอาด ให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่หรือยาฆ่าเชื้อในครั้งแรก และทำความสะอาดแผลต่อทุกวันด้วยน้ำเกลือ เช็ดให้แห้ง อาจใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพไวโดน-ไอโอดีน (povidone-iodine) และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหาย ระวังการโดนฝุ่นละอองต่างๆ โดยการปิดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซ หากแผลมีขนาดใหญ่หรือลึก และสกปรก แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อดูแลบาดแผลค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Natthidajane,

                  หากในสมัยเด็กคุณ Natthidajane ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (ในเด็กเล็กจะเป็นวัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น จะแบ่งออกดังนี้ 

                  1. หากแผลที่เกิดจากการโดนสังกะสีบาด เป็นแผลสะอาด คือสังกะสีไม่สกปรก ไม่มีเศษดิน เศษโคลนปนเปื้อนแผล แผลไม่ลึกมาก หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือคอตีบ-บาดทะยัก เข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะ 

                  2. หากแผลที่เกิดจากการโดนสังกะสีบาด เป็นแผลสกปรก คือมีเศษดิน เศษโคลนปนเปื้อนแผล บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะ 

                  ดังนั้นหากคุณ Natthidajane ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดในสมัยเด็กมาแล้ว และได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักไปเข็มสุดท้ายไปเมื่อ มีนาคม 2558 จึงไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนอีกค่ะ

                 อย่างไรก็ตาม แผลมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้ ควรดูแลทำความสะอาดแผลด้วยค่ะ โดยหากแผลมีขนาดเล็กและสะอาด ให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่หรือยาฆ่าเชื้อในครั้งแรก และทำความสะอาดแผลต่อทุกวันด้วยน้ำเกลือ เช็ดให้แห้ง อาจใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพไวโดน-ไอโอดีน (povidone-iodine) และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหาย ระวังการโดนฝุ่นละอองต่างๆ โดยการปิดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซ หากแผลมีขนาดใหญ่หรือลึก และสกปรก แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อดูแลบาดแผลค่ะ