ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนกระตุ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 เข็มในวันที่ 23 ก.พ. และ 26 ก.พ จะมีภูมิขึ้นเมื่อไร

 •  Bee Kerdmolee Seelarat
  สมาชิก
  ดิฉันช่วยหมาจรจัดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. จากนั้นไแฉีดวัคซีนกระตุ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 เข็มในวันที่ 23 ก.พ. และ 26 ก.พ. ไม่ทราบว่าดิฉันมีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าประมาณหลังฉีดกระตุ้นไปแล้วกี่วันค่ะ
  Bee Kerdmolee Seelarat  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Bee Kerdmolee Seelarat

  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว หนูกัด หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของมันเข้าไปตรงแผลหรือเยื่อบุเช่น ในปาก โดยตรง โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 5 เข็ม และมีการกระตุ้นวัคซีนเมื่อถูกกัดซ้ำ

  การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้น อาจจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ภายในประมาณ 1-2 สัปดาห์ และถ้าครั้งต่อไปถูกกัดซ้ำควรต้องไปฉีดกระตุ้น การกระตุ้นวัคซีนนั้น ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน