ถามแพทย์

 • ฉีดยา IVF เข้ากล้ามเนื้อสะโพก จะปวดเวลาฉีดยา แต่ 2 รอบล่าสุด ทำไมไม่ปวด เพราะฉีดไม่เข้ากล้ามเนื้อไหม

 •  Gem Gems Thaikla
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้เคยฉีดยาIVFเข้ากล้ามเนื้อสะโพกโดยพยาบาลหลายท่านสลับกันทุกวัน แล้วจะรู้สึกปวดตั้งแต่พยาบาลเดินยา แต่2รอบล่าสุดจะเป็นพยาบาลคนเดียวตลอด แต่รู้สึกแปลกว่าทำไมไม่ปวด เป็นไปได้มั้ยว่าฉีดไม่ถึงกล้ามเนื้อ หรือเพราะพยาบาลคนนี้มือเบาทั้งๆที่ฉีด300cc

  สวัสดีค่ะ คุณ Gem Gems Thaikla,

                      อาการปวดกล้ามเนื้อจากการฉีดยาเข้าสู่ชั้นกล้ามเนื้อนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

                     - ชนิดของยาที่ฉีด หรือแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่ยี่ห้อต่างกัน ก็อาจมีผลต่างกันได้

                      - ขนาดของเข็มฉีดยา หากใช้เข็มขนาดใหญ่ก็ย่อมมีอาการเจ็บมากกว่า 

                     - เทคนิควิธีในการฉีดยา ตั้งแต่การแทงเข็ม การดันยาเข้าสู่กล้ามเนื้อ รวมถึงในขณะที่ฉีดยา กล้ามเนื้อมีการผ่อนคลายหรืออยู่ไม่ หากกล้ามเนื้อมีการหดเกร็งอยู่ ก็จะทำให้ปวดกว่าการฉีดในขณะที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ หรือหากฉีดในบริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงมาก ก็จะปวดกว่าบริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงน้อยได้

                       - การรับรู้ความเจ็บปวดของแต่ละคน ที่จะไม่เท่ากัน รวมถึงในคนคนเดียวกัน อาจรู้สึกต่างกันในแต่ละครั้งก็ได้ เช่น หากเรามีความเครียด ไม่สบาย หรือใกล้มีประจำเดือน ก็จะรู้สึกปวดมากกว่าช่วงอื่นได้