ถามแพทย์

  • ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ แล้วมีตัวยาไหลออกมาด้วยหลังจากถอดเข็มออก เพราะอะไร

  •  Singtien Jay Narongdej
    สมาชิก

    แล้วมีตัวยาไหลออกมาด้วยหลังจากถอดเข็มออกเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Singtien Jay Narongdej,

                          เมื่อถอนเข็มฉีดยาออก แล้วเห็นน้ำไหลออกมาจากบริเวณที่แทงเข็มฉีดยา ก็น่าจะเป็นยาที่ใช้ฉีดเข้าไป โดยอาจเป็นเพราะตัวยาที่ยังคงเหลือค้างอยู่ในเข็มฉีดยาได้ และในระหว่างที่ดึงเข็มฉีดยาออก ยาจึงไหลออกออกมาจากเข็มได้ค่ะ ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติอะไร และปริมาณยาที่เห็นออกมานั้น ถือว่ามีปริมาณที่น้อยมาก ไม่ได้มีผลต่อการรักษาแต่อย่างใดค่ะ