ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุม 3 เดือน ประจำเดือนมาไม่หยุด

 •  Bie Bie
  สมาชิก
  หลังจากที่ฉีดยาคุมมาตั้งแต่เข็มแรก จนไม่ฉีดเข็ม 2 ประจำเดือนมาทุกวันเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วค่ะบางครั้งก็มีกลิ่นบางครั้งก็ไม่มีกลิ่น แต่ปกติคนอื่นฉีดก็มีเลือดมากระปิดกระปอยแล้วก็หาย แต่ของเรามาทุกวันเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Bie Bie,

                      ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดนั้น อาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรืออาจทำให้มีเลือดออกบ่อย ออกนานหลายวันได้ แต่โดยส่วนใหญ่ เมื่อผ่านไปซักระยะ เลือดที่ออกจะค่อยๆ น้อยลงจนหายไป และมักทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้ 

                      ดังนั้น หากฉีดยาคุมกำเนิดแล้ว เกิดมีเลือดออกทุกวัน ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาได้ อย่างไรก็ตาม หากฉีดเข็มที่ 2  แล้ว ยังคงมีเลือดออกอยู่ทุกวัน แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อให้จ่ายยาฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม หรือทานยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนร่วมไปด้วย เพื่อให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยให้เลือดออกต่อเนื่องกันนานๆ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ หรือทั้งนี้ อาจพิจารณาเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด คือไม่ไปฉีดยาคุมอีก แล้วเปลี่ยนมาใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแทนค่ะ