ถามแพทย์

 • หลังแท้งหมอแนะนำให้ฉีดยาคุม หลังฉีดมีเลือดออกกะปริบกะปรอย ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลั่งใน จะท้องไหม

 •  Natthaphasorn Tabtimtong
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีพึ่งแท้งน้องไปแล้วหมอแนะนำให้ฉีดยาคุม พอฉีดแฃ้วมีเลือดไหลกระปริลกระปรอย อยากถามว่าถ้ามีอะไรกัลแฟนแฃ้วหฃั่งในมีสิทธิที่จะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ 

  ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นฮอร์โมนเพศชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์คุมกำเนิดโดยการยับยั้งการตกไข่ ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ

  - เลือดออกกระปิบกระปอย หรือ ประจำเดือนไม่มา

  - น้ำหนักขึ้น 

  - หงุดหงุด 

  - เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ

  - เป็นสิว เป็นต้นค่ะ 

  อย่างไรก็ตามถึงแม้ยาฉีดคุมกำเนิดจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดค่อนข้างสูง แต่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิดวิธีอื่น ๆ ร่วมก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ เนื่องจากการฉีดยาคุมกำเนิดจะทำให้ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด ดังนั้นแนะนำว่าควรตรวตการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 3-4 สัปดาห์ค่ะ