ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบทุก 1 เดือนเข็มที่ 2 แล้ว ยังไม่มีประจำเดือนมา เป็นอะไรหรือเปล่า

 • ฉีกยาคุมแบบ1เดือนมาค่ะแล้วประจำเดือนยังไม่มาจนไปฉีดเข็มที่2แล้วก้ยังไม่มาจะเป็นไรหรือเปล่าค่ะ
  จันทร์จิรา เจียมอิ่ม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ แม่ลูก2

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากค่ะ โอกาสตั้งครรภ์ขณะใช้ยามีน้อยกว่า 1% และควรไปฉีดตามกำหนดทุก 1 หรือ 3 เดือน

  โดยผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่พบได้บ่อยเช่น เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือประจำเดือนไม่มาได้

  ดังนั้นน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมมากที่สุด แนะนำสังเกตอาการ และหากไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันเองได้ ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิค่ะ ซึ่งโอกาสตั้งครรภ์มีน้อย หากไม่แน่ใจผล อาจไปปรึกษาแพทย์ที่รพ.อีกครั้งค่ะ