ถามแพทย์

 • ถ้าหากได้รับบาดเเผลเเล้วต้องฉีดยากันบาดทะยักภายในกี่ชั่วโมง

 •  Ploy Boon
  สมาชิก
  สวัดดีค่ะคุณหมอถ้าหากได้รับบาดเเผลเเล้วต้องฉีดยากันบาดทะยักภายในกี่ชม.ค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Ploy Boon,

                   โรคบาดทะยักนั้น มีระยะฟักตัวที่ประมาณ 8 วัน (พบได้ตั้งแต่ 3-21 วัน) ดังนั้นหากเกิดบาดแผลและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยัก ควรฉีดวัคซีนบาดทะยักให้เร็วที่สุดหลังจากเกิดบาดแผลค่ะ หรืออย่างน้อยไม่ควรเกิน 2 วัน เพราะระยะฟักตัวอาจสั้นเพียง 3 วันได้

                    ทั้งนี้ หากในสมัยเด็ก ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (ในเด็กเล็กจะเป็นการฉีดวัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยักและอื่นๆ ) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น จะแบ่งออกดังนี้ 

                    1. หากเป็นแผลสะอาด ไม่มีเศษดิน เศษโคลนปนเปื้อนแผล แผลไม่ใหญ่และไม่ลึกมาก หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือคอตีบ-บาดทะยัก เข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีก 

                    2. หากแผลสกปรก บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีก