ถามแพทย์

 • มีจุดแดงขึ้นตามแขนเกิดจากอะไร

 •  ติม มี่
  สมาชิก
  มีจุดแดงขึ้นตามแขนเกิดจากอะไรครับ

  สวัสดีครับ คุณ ติม มี่

  จุดแดงตามแขน มีสาเหตุได้หลายอย่างมากครับ ขึ้นกับขนาด เม็ดเดียวหรือหลายเม็ดเป็นทั้งตัว ?

  1. โรคส่าไข้ viral exanthem คนไข้ที่เป็นเชื้อไวรัส มักมีอาการของจุดตามตัวแขนขา เล็กๆสีแดง ได้แก่ โรคไข้หว้ดใหญ่บางสายพันธุ์ โรคไข้เลือดออก โรคอีดำอีแดง โรคหัด หัดเยอรมัน  โรคจาก Epstein Barr

  2.ยุงกัด

  3.เริม ระยะแรก

  4.ผิวหนังอักเสบ 

  5.ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ  จากโรคเลือด หรือกินยาบางชนิด ขาดวิตามิน ซี

  6. แพ้ยา แพ้สารเคมี จะมีอาการคัน เมื่อสัมผัสสารที่ทำให้แพ้ โดยการกิน สูดดม หรือสัมผัสโดยตรง

  7.ถ้าจุดแดงมีขนาดใหญ่ เรียกว่าจ้ำเลือด Purpura มีได้หลายโรคมาก ได้แก่ หลอดเลือดอักเสบและแตกเล็กๆ  ไฝแดง  โรค Henoch Scholein , SLE , แพ้ยา โรคเอดส์ ฯลฯ

  คำแนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยแยกโรค บางโรคไม่ต้องรักษา บางโรคต้องรีบรักษาครับ