ถามแพทย์

 • จัดฟันเสร็จแล้วเหลือทำรีเทนเนอร์ แต่ไม่สามารถกลับไปยังคลินิกเดิมได้ สามารถไปที่อื่นได้ไหม

 •  Ruth SD
  สมาชิก
  หมอบอกจัดฟันเสร็จแล้วเหลือทำรีเทนเนอร์แต่เราไม่มีเวลามากพอถึง1สัปดาห์ที่หมอขอเพราะต้องไปเรียนที่ไกลจากคลินิกอยากทราบว่าเราสามารถทำรีเทนเนอร์กับคลินิกอื่นได้มั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ruth SD,

                      หลังจากจัดฟันแล้ว จำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์ครอบฟันบนและฟันล่าง เพื่อป้องกันฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่จัดฟันไว้ไม่ให้ฟันเคลื่อนผิดรูป สำหรับระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ 

                      ทั้งนี้ โดยปกติ ทันตแพทย์ที่เป็นคนจัดฟัน ควรจะเป็นคนใส่รีเทนเนอร์ให้ แต่หากไม่สามารถไปรับบริการยังคลินิกเดิมได้จริง ก็อาจลองไปปรึกษากับคลินิกอื่นที่ต้องการไปรับบริการค่ะ เพราะขึ้นอยู่กับทันตแพทย์ว่าจะพิจารณาทำให้หรือไม่ค่ะ